Tytuł artykułu   (Znaleziono: 285 artykułów) Autorzy Strony Czynności
[Szanowni Czytelnicy... : wstęp] Bogusław Śliwerski s. 9-10
Approval and rejection of history textbooks and curricula and the political agenda in the State of Israel Doron Niederland s. 9-34
Co znaczy nauczyciel we współczesnym świecie? Bogusław Śliwerski s. 9-12
Bildung der Sinne Ekkehard Nuissl Ewa Przybylska s. 9-25
Kann man Glauben lernen? : zu einer Grundfrage der Religionspädagogik Michael Meyer-Blanck s. 11-18
O nowy neohumanizm : uniwersytet w czasach post-bolońskich Michael Meyer-Blanck s. 11-17
Moje pedagogiczne credo Czesław Kupisiewicz s. 13-26
Racjonalność procesu kształcenia : teorie, problemy, dylematy Renata Nowakowska-Siuta s. 19-32
Fichte's concept of the educated man and the idea of education Helena Pavličíková Miroslav Somr s. 19-29
The World of Iniquity and the World of Piousness : (Comenius's belief in justice and in happy future of the mankind) Ludmila Opekarová Miroslav Somr s. 27-47
Egzystencjalny fenomen epizodów codzienności jako źródło antycypacji przyszłości Jarosław Gara s. 29-48
Miłość bliźniego - jako zagadnienie pedagogiczne Justyna Mielnik s. 31-39
Piśmiennictwo protestanckie XVI wieku a zagadnienie wychowania Janusz T. Maciuszko s. 37-50
Interakcje w klasie szkolnej z perspektywy społecznych reprezentacji i oczekiwań interpersonalnych Marta Krasuska-Betiuk s. 49-77
Edukacja akademicka : między transmisją wiedzy a jej konstruowaniem Renata Wawrzyniak-Beszterda s. 59-72
Religiöse und Religionspädagogische Kompetenz Wilhelm Schwendemann s. 65-77
Miłość pedagogiczna w świetle zaawansowanych wersji Integralnego Pluralizmu Metodologicznego Aneta Gop Marzanna Bogumiła Kielar s. 71-84
Edukcja religijna - pomost do dialogu między religiami : refleksje z okazji 50 rocznicy śmierci Martina Bubera Wilhelm Schwendemann s. 71-89
Indywidualizacja procesu dydaktycznego w inkluzyjnym kształceniu religijnym Elżbieta Bednarz s. 75-99
Kompetencja religijna i religijno-pedagogiczna Wilhelm Schwendemann s. 79-91
Topizm w «niewidzialnym środowisku» pedagogiki oraz kierunki "melioracji" świadomości metodologicznej dyscypliny : kilka uwag na kanwie odczytań Heleny Radlińskiej przez Lecha Witkowskiego Sławomir Pasikowski s. 81-87
Rewers czyli jak Lecha Witkowskiego czyta(łaby) Helena Radlińska Łukasz Michalski s. 89-116
Pedagogika ogólna jako nauka w rękopisach oflagu Andrzeja Niesiołowskiego Janina Kostkiewicz s. 91-111
Monitoring kompetencji szkolnych w środowisku lokalnym : wyzwania Marek Piotrowski s. 91-112
Moral reasoning of children with a severe socialisation deviation and their relation to important social norms Arnošt Smolík Zdeněk Svoboda s. 95-115
Strażnik, Ogrodnik, Rewolucjonista : o kulturowej logice nowożytnego wychowania Tarzycjusz Buliński s. 97-107
Czech Media Education at the Crossroads Helena Pavličíková Miroslav Somr s. 101-108
Multiculturalism in education in Spain Stefania Szczurkowska s. 109-125
Knowledge society as an inspiration for the theory and practice of adult education Vladimír Frk s. 113-128
Innowacyjne kształcenie nauczycieli na przykładzie modelu singapurskiego Stefan T. Kwiatkowski s. 117-155
Bibliografia tematyczna : Przegląd prac naukowych i popularno-naukowych osób ze stopniem doktora habilitowanego z tematyki dotyczącej organizacji harcerskich, w latach 1969-2016 : Część III Katarzyna Marszałek s. 125-146
Doświadczenia pierwszych lat emigracji a działalność pedagogiczna i społeczno-organizatorska Wasilija Zieńkowskiego Elżbieta Aleksiejuk s. 129-143
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej Izabela Kochan s. 133-155
Obraz starości w percepcji uczniów liceów ogólnokształcących kreowany przez treści programowe nauczania języka polskiego Izabela Kochan s. 135-159
Dziewczęta i chłopcy, razem czy osobno? : dwie perspektywy postrzegania edukacji Beata Ecler-Nocoń s. 161-175
Pedagogika harcerska Bogusław Śliwerski s. 165-174
Struktura błędu wychowawczego : weryfikacja struktury zaproponowanej w modelu kołowym przez Antoninę Gurycką Agnieszka Szymańska Karolina Torebko s. 165-192
"Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych : między zaangażowaniem a oporem wobec zmian", Anna Gajdzica, Toruń 2013 : [recenzja] Karolina Mirosz Anna Gajdzica (aut. dzieła rec.) s. 183-193
"Nowa pedagogika" - rewolucję czas zacząć Dominik Chojnowski s. 187-218
Przedsiębiorczość jako przedmiot szkolny : między kształceniem realnym a ogólnym Renata Ernst-Milerska s. 193-207
"Bioetyka dla młodych", Kraków 2015 : [recenzja] Błażej Kmieciak s. 195-198
"Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego", D. Jagielska, J. Kostkiewicz, Kraków 2015 : [recenzja] Ryszard Małachowski D. Jagielska (aut. dzieła rec.) J. Kostkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Wychowanie państwowe w drugiej Rzeczypospolitej", Ludwik Malinowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Jolanta Skubisz Ludwik Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 207-212
Andragodika i gerontologia Bogusław Śliwerski s. 207-212
Bibliografia tematyczna : Doktoraty i habilitacje z tematyki dotyczącej organizacji harcerskich, w latach 1969-2016 : Część II. Prace Katarzyna Marszałek s. 207-244
Sprawozdanie z I Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki Izabela Kochan s. 215-226
Sprawozdanie z konferencji pt. "Nauczyciel jako przewodnik po współczesnym świecie. Innowacje w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli" Stefan T. Kwiatkowski s. 217-222
Antropologia pedagogiczna Bogusław Śliwerski s. 219-225
Bibliografia tematyczna : Autonomia szkół - szkoły autorskie Bogusław Śliwerski s. 225-229
Bibliografia tematyczna : Ukryty program edukacji i jej instytucji Bogusław Śliwerski s. 227-230