Tytuł artykułu   (Znaleziono: 8322 artykuły) Autorzy Strony Czynności
Pracownia Literatury Staropolskiej Teresa Michałowska s. 1-3
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich. s. 3-15
Z prac nad rejestracją staropolskich literariów rekopiśmiennych z okresu baroku Irena Fabiani-Madeyska s. 5-7
Instytut Badań Literackich PAN. s. 5-11
Prace Działu Literatury Polskiej XX w. s. 8-9
Ogólnokrajowe spotkanie romantyków Janina Kamionkowa s. 13-21
Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego Maria Marcjan s. 15-18
Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu Barbara Sienkiewicz s. 22-23
Pracownia Literatury Współczesnej i Polityki Kulturalnej Witold Nawrocki s. 26-27
"Stanisław Przybyszewski w literaturach słowiańskich" Katarzyna Wierzbicka s. 52-56
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 54-56
"Teksty" Jan Błoński s. 57-61
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. s. 66-72
Polonistyka w Niemczech Zachodnich : (Bonn - Frankfurt nad Menem - Fryburg - Getynga - Hamburg - Münster). s. 68-75
"Autor - podmiot literacki - bohater" : XIX Konferencja Teoretycznoliteracka w Gołuniu Piotr Stasiński s. 71-80
Józef Skrzypek (17 IX 1905 - 29 VI 1974) Jerzy Myśliński s. 83-86
"Mesjanizm i słowianofilstwo" Maria Cieśla-Korytowska s. 99-101
"Wiatr-odpowiednik stanów duchowych. O pewnej romantycznej metaforze", H. Abrams Meyer, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary H. Abrams Meyer (aut. dzieła rec.) s. 99
Katedra Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. s. 99-105
Studia polonistyczne w Nancy Elżbieta Sokół s. 102-104
"Biuletyn Polonistyczny" Krystyna Sierocka s. 105-107
"O pewnych właściwościach spójnego tekstu", Nina Leontiewa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Nina Leontiewa (aut. dzieła rec.) s. 112
"Piastowie w literaturze niemieckiej XVII w.", Elida Maria Szarota [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Elida Maria Szarota (aut. dzieła rec.) s. 123
Jubileusz prof. Stefanii Skwarczyńskiej. s. 123-127
"Pochwała głupoty jako twór myśli i sztuki pisarskiej Erazma z Rotterdamu", Zofia Szmydtowa, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Barbara Otwinowska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 144
"Biografistyka staropolska w latach 1476-1627. Kierunki i odmiany", Hanna Dziechcińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Poetycka >>muzykologia<<", Anna Barańczak, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 152
"Wyspiański w Czechach", Bartoš Otakar,"Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Bartoš Otakar (aut. dzieła rec.) s. 153
"Wyspiański, jak się o nim nie mówi", Jan Dürr-Durski, Stefan Durski, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stefan Durski (aut. dzieła rec.) Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Pomniki i wiersz. Pamiątka i poezja na przełomie Oświecenia i Romantyzmu", Ireneusz Opacki, "Roczniki Humanistyczne" T. XVIII (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 162
"Romantyczna wizja rewolucji", Maria Janion, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 168
Międzynarodowy Kurs Wakacyjny Uniwersytetu Warszawskiego dla Slawistów. s. 168-171
"Stanisław Wyspiański. Próba interpretacji programu artystycznego", Bogusław Mansfeld, Poznań 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Bogusław Mansfeld (aut. dzieła rec.) s. 172
Publikacje poszukiwane. s. 172-173
"Wokół polemik nad >>Kordianem i chamem<< Leona Kruczkowskiego", Jerzy Cieszkowski [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jerzy Cieszkowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Polskie kontakty Lermontowa", Józef Borsukiewicz, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Naukli filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Józef Borsukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 176
"Znamiona wielkiej epiki", Stanisław Burkot, "Ruch Literacki", R. 10 (1969), z. 6 : [recenzja] Janusz Pieniążek Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 181
"Kilka uwag o spornych problemach oceny publicystyki literackiej wczesnego pozytywizmu", Ewa Warzenica-Zalewska, "Przegląd Huamnistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Ewa Warzenica-Zalewska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Pisma krytycznoliterackie", Antoni Sygietyński, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Antoni Sygietyński (aut. dzieła rec.) s. 188
Mieczysław Szymczak Kazimierz Żelazko s. 189-193
"Model fabularny polskich ballad ludowych", Jadwiga Jagiełło [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jadwiga Jagiełło (aut. dzieła rec.) s. 197
"Z problematyki mitu w literaturze Młodej Polski", Hanna Filipowska [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Hanna Filipkowska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Krystalizacja i rozpad mitów Żeromskiego po roku 1918", Halina Janaszek-Ivaničková [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Halina Janaszek-Ivaničková (aut. dzieła rec.) s. 200
Stefan Żółkiewski 9 XII 1911 - 4 I 1991 Krzysztof Dmitruk s. 203-209
"Charakter jako gatunek literacki w koncepcji Zofii Nałkowskiej", Lucyna Napiórkowska [w:] "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Lucyna Napiórkowska (aut. dzieła rec.) s. 205
"Wczesne opowiadania i nowele Stefana Żeromskiego", Jan Kucharski, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie", nr 1 (1972) : [recenzja] Jerzy Kądziela Jan Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Opowiadania", Maria Dąbrowska, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Maria Dąbrowska (aut. dzieła rec.) s. 220
"Ksawery Pruszyński", Zygmunt Ziątek, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 224
"Od historii do przygody. / Z problemów powieściopisarstwa Piotra Choynowskiego Dobrosława Świerczyńska Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 240
Dziedzictwo romantyczne w literaturze polskiej lat 1870-1918 Jolanta Jaworska s. 275-280