Tytuł artykułu   (Znaleziono: 421 artykułów) Autorzy Strony Czynności
Proces w Salem jako błąd lekarski: polowanie na czarownice w wieku XVII i nowożytna medycyna : studium analogii Wiktor Werner s. 5-17
Historyczna świadomość lekarzy wobec odkryć naukowych nowej fizyki w końcu XVIII i pierwszej połowy XIX w. Bożena Płonka-Syroka s. 5-23
Á propos antropologii ciała: człowiek Adam Paluch s. 5-10
Historia medycyny wobec relatywizmu Jerzy Strojnowski s. 5-18
Myślenie alchemiczne Carla Gustawa Junga Jakub Mirkiewlcz s. 5-31
Od Redakcji Zofia Podgórska-Klawe s. 5-6
Zęby, robaki, ból i zaklęcie - refleksje nad ikonografią stomatologiczną i folklorem zębowym Jowita Jagla s. 7-29
Dzieje myśli medycznej czasów nowożytnych - postulaty badawcze i propozycje metodologiczne Tadeusz Srogosz s. 7-21
Gruźlica w okresie Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego w teorii i praktyce medycznej (cz. 1) Jerzy Janiuk s. 31-81
Koncepcja T. S. Kuhna w polskiej historiografii nauki Jaromir Jeszke s. 31-48
Miasto i zdrowie a perspektywa porównawcza : uwagi metodyczne na przykładzie reform sanitarnych w XIX-wiecznej Warszawie Ute Caumanns s. 45-62
Ludwik Fleck (1896-1961), mikrobiolog, prekursor nowoczesnej metodologii historii medycyny Bożena Płonka-Syroka s. 47-82
Problematyka medyczna w śląskich kalendarzach w XVII i XVIII w. Andrzej Syroka s. 49-69
Prawda w medycynie : problem zakresu informacji udzielanej choremu przez lekarza w świetle etyki Jolanta Katafias s. 53-65
Pojęcie miłosierdzia w opiece nad chorym do XIX w. Bożena Urbanek s. 61-76
Porady zdrowotne dla kobiet w czasopiśmie "Moja Przyjaciółka" z lat 1934-1939 Ewa Szmaj s. 73-107
Polski Wydział Lekarski Uniwersytetu w Edynburgu, w latach II wojny światowej : (w 50. rocznicę zakończenia działalności) Brunon Lesław Imieliński s. 109-129
Zjazdy medyczne w północno-wschodnich województwach II Rzeczypospolitej Jewgienij M. Tiszczenko s. 109-116
Polscy lekarze na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX w. Krzysztof Brożek s. 111-143
Warunki zdrowotne, choroby i medycyna w średniowiecznym Wrocławiu Janina Gilewska-Dubis s. 111-145
Geneza i działalność towarzystw lekarskich na Grodzieńszczyźnie (1862-1914) Jewgienij M. Tiszczenko Tadeusz Srogosz (tłum.) s. 127-137
"Kosmologia i psychologia Witelona", Jerzy Burchardt, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Marek Cetwiński Jerzy Burchardt (aut. dzieła rec.) s. 130-133
Kobiety-lekarki w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim w latach 1875-1939 : (1875-1905 - część pierwsza) Hanna Bojczuk s. 139-157
"Ich mizeria tułacza z gruźlicą w tle", Barbara Zaorska, Warszawa 1998 : [recenzja] Marek Troszyński Włodzimierz Witczak Barbara Zaorska (aut. dzieła rec.) s. 141-146
Pielęgniarstwo zakonne w polskich szpitalach od 1939 r. Cz. 2 Mirosława Hałat s. 145-177
"Medycyna Nowożytna" - propozycje i wykonanie Stefan Zamecki s. 146-166
"Dżuma ujarzmiona? : walka z czarną śmiercią za Stanisława Augusta", Tadeusz Srogosz, Wrocław 1997 : [recenzja] Jaromir Jeszke Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 149-151
Literatura medyczna w zbiorach cieszyńskich lekarzy i farmaceutów XVIII/XIX w. : na podstawie zapisów proweniencyjnych w Bibliotece Leopolda Jana Szersznika w Cieszynie Jadwiga Picha Jolanta Sztuchlik s. 165-176
"Apteka Rektorska w Zamościu", A. Wróbel, Łódź 2007 : [recenzja] Anna Marek Andrzej Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Historia medycyny wojskowej na przestrzeni dziejów", pod red. A. Felchnera i B. Płonki-Syroki, Wrocław 1997 : [recenzja] Bogdan Rok s. 169-171
Muzeum Historii Medycyny w Rydze Jacek Kleszczyński Agnieszka Wlazło s. 169-171
XVIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Sopot 26-28 września 1997 r. Jaromir Jeszke s. 173-175
"Rozwój anatomii patologicznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Akademii Medycznej we Wrocławiu wraz z zarysem historycznym przedmiotu", W. Kozuschek, Wrocław 2007 : [recenzja] Jerzy Janiuk Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Ludwik Hirszfeld (1884-1954) : rys życia i działalność naukowa", W. Kozuschek, Wrocław 2005 : [recenzja] Jerzy Janiuk Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 177-180
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Życiodajna Śmierć" - Białystok, 7.12.2006 Marek Rafalski s. 179-181
"Nursing - the finest art : an illustrated history", Patricia Donahue, St. Louis 1996: [recenzja] Jaromir Jeszke Patricia Donahue (aut. dzieła rec.) s. 181-185
Konferencja naukowa pt. "Warszawskie środowisko lekarskie", Warszawa 16 stycznia 1998 r. Bożena Urbanek s. 181-182
"Medizin im Dritten Reich", red. Johanna Bleker i Norbert Jachertz, Köln 1993 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Johanna Bleker (aut. dzieła rec.) Norbert Jachertz (aut. dzieła rec.) s. 187-191
Problemy zwalczania palenia tytoniu w Polsce: sprawozdanie z dziesięciu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych im. Prof. Franciszka Venuleta (lata 1998-2007) Janina Fetlińska s. 188-197
Europejskie muzea historii medycyny : w trosce o własne dziedzictwo Zofia Podgórska Klawe s. 199-208
Była taka podchorążówka w Warszawie... : (wychowankowie Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-2001) Tomasz Morawski s. 217-222
Gaudeamus, Archivarius, czyli zastrzyk archiwistyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Mariusz Mysiakowski s. 219-235
"Medizin und Jundentum. Bd. 1-5", red. Nora Goldenbogen, Susanne Hahn, Caris-Petra Heidel, Albrecht Scholz, Dresden 1994-2000 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Nora Goldenbogen (aut. dzieła rec.) Susanne Hahn (aut. dzieła rec.) Caris-Petra Heidel (aut. dzieła rec.) Albrecht Scholz (aut. dzieła rec.) s. 225-229
Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej Bogusław Chwajol Marek Gąsior s. 231-235
"Dyjariusz podróży hiszpańskiej z Wilna do miasta Walencyi na kapitułę jeneralną zakonu mniejszych braci św. Franciszka, to jest bernardynów, odprawionej w roku 1768", Juwenalis Charkiewicz ; oprac. i wstępem opatrzył Bogdan Rok, Wrocław 1998 : [recenzja] Michał Pluta Juwenalis Charkiewicz (aut. dzieła rec.) Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 235-238
Janina Fetlińska z d. Galicka (1952-2010) : dr n. med., pielęgniarka, senator RP VI i VII kadencji, polityk Maria Lipińska s. 247-250
"Kobieta i małżeństwo : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX", pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2004 : [recenzja] Magdalena Paciorek Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 256-259
"Historia brudu", Katherine Ashenburg, Warszawa 2009 : [recenzja] Grzegorz Mart Katherine Ashenburg (aut. dzieła rec.) s. 257-261
Wykaz rzeczy zawartych w 10 tomach czasopisma pt. "Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną", wydanych w latach 1992-2003 Hanna Bojczuk s. 263-293
"Krakowskie izby aptekarskie", Maciej Bilek, Kraków 2011 : [recenzja] A. Marek Maciej Bilek (aut. dzieła rec.) s. 275-277