Tytuł artykułu   (Znaleziono: 421 artykułów) Autorzy Strony Czynności
Proces w Salem jako błąd lekarski: polowanie na czarownice w wieku XVII i nowożytna medycyna : studium analogii Wiktor Werner s. 5-17
Inspiracje antypozytywistyczne w europejskiej historii medycyny w XX stuleciu Bożena Płonka-Syroka s. 5-41
Anatomia a sztuki plastyczne w czasach nowożytnych Karolina Stojek-Sawicka s. 5-27
Etnologia wobec zagadnień medycyny jako obszaru penetracji badawczych Adam Paluch s. 19-28
Śmierć według wierzeń staroizraelskich Franciszek M. Rosiński s. 25-41
Wpływ koncepcji makro i mikrokosmosu na pojmowanie choroby i chorego człowieka Zofia Kalemba s. 29-38
Stanisława Lema związki z medycyną Jerzy Janiuk s. 35-78
Początki polskiego słownictwa w dziedzinie opieki i pielęgnacji chorych do 1838 r. Bożena Urbanek s. 39-62
Rozwój znaczeniowy pojęcia "pielęgnowanie" po 1838 r. Bożena Urbanek s. 55-68
Diabolus, choroba i Nietzsche : rozważania i interpretacje Jarosław Barański s. 55-69
Problemy zdrowia i choroby w polskich poradnikach dobrego życia w XVIII w. Wanda Wojtkiewicz-Rok s. 65-74
Rosyjskie pismo "Akuszerka" w latach 1890-1913 i jego polski wydawca Anna Kreft s. 77-112
Stosunek krajowców nowogwinejskich do chorób Wojciech Bęben Franciszek M. Rosiński s. 85-100
O tym jak "Rybeńkę" leczono : kuracje i zabiegi medyczne Michała Kazimierza Radziwiłła (1702-1762) Krzysztof Zuba s. 89-110
Matthäus Gottfried Purmann (1649-1711) : przyczynek do historii chirurgii Włodzimier Kaczorowski s. 101-107
Świadome macierzyństwo w praktyce : kliniki kontroli urodzeń w Stanach Zjednoczonych w dwudziestoleciu międzywojennym Sylwia Kuźma-Markowska s. 109-135
Organizacja zaopatrzenia farmaceutycznego w Wielkopolsce w latach 1945-1998 Anita Magowska s. 119-151
Polska spuścizna medyczna w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego Bożena Urbanek s. 125-132
Brytyjska Biblioteka Narodowa : informacja Bożena Urbanek s. 133-135
"Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie słanisławowskim", Tadeusz Srogosz, Łódź 1993 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Jerzy Maroń (aut. dzieła rec.) s. 136-138
Postęp w badaniu fizykalnym chorego w XIX stuleciu na ziemiach polskich Wiesław Stembrowicz s. 137-145
Sympozjum pt. "Ból i cierpienie", Kraków 15-16 stycznia 1994 Zbigniew Domosławski s. 137-140
Nowe Miasto nad Pilicą - pierwszy dziewiętnastowieczny Zakład Przyrodoleczniczy w Królestwie Polskim Justyna Małgorzata Kozera s. 139-162
Potoczna wiedza o lekach w czasopismach dziewiętnastowiecznych Iwona Arabas s. 141-180
"Medycyna Nowożytna" - propozycje i wykonanie Stefan Zamecki s. 146-166
"Polska medycyna oświeceniowa", Wiktor Piotrowski, Jawor 1997 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Wiktor Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 153-157
Obowiązki Sióstr Miłosierdzia w świetle dokumentów Mirosława Hałat s. 153-166
Osiemnastowieczne metody leczenia nieprofesjonalnego w pamiętniku Reginy Salomei z Rusieckich Pilsztynowej Michał Pluta s. 153-168
Konferencja naukowa pt. "Medycyna i judaizm", Drezno 24 listopada 1995 Bożena Płonka-Syroka s. 157-163
Biblioteka Saska w Dreźnie jako miejsce badań historyków medycyny Bożena Płonka-Syroka s. 159-162
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Nauczanie historii medycyny w Akademiach Medycznych jako całość humanistycznego kształcenia lekarzy, Szczecin 11-12 lutego 2000 r. Bożena Płonka-Syroka s. 161-164
Molucrum - ciąża molarna młodej dziewczyny: Afraniusz, "Virgo" 338-340 Lucyna Stankiewicz Wiesław Suder s. 163-175
"Stanisław Konopka 1896-1982 : zarys monograficzny", Halina Dusińska, Warszawa 1995 : [recenzja] Marek Wagner Halina Dusińska (aut. dzieła rec.) s. 166-170
Książka medyczna w repertuarze łódzkich wydawców 1945-1956 Magdalena Rzadkowolska s. 169-183
"Apteka >>Pod Złotym Lwem<< w Toruniu", A. Drygas, Łódź 2006 : [recenzja] Magdalena Paciorek Aleksander Drygas (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Medycyna polska epoki kontrreformacji (1600-1764)", Wiktor Piotrowski, Jawor 1996 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Wiktor Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 176-180
Sprawozdanie z konferencji "Pielęgniarstwo polskie na przełomie wieków - 50 lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego" - Warszawa, 15.09.2007 Marek Rafalski s. 183-184
XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Sekcja Historii Medycyny. Wrocław 16-17 września 1999 r. s. 195
Sprawozdanie z konferencji z cyklu "Medizin und Judentum" zatytułowanej "Zionismus und Medizin", Drezno 7-8 września 2005 Bożena Płonka-Syroka s. 197-202
"Bibliographie der Literatur zu Homöopathie in der Russischen Nationalbibliothek St. Petersburg", Anna M. Ivachnowa, Aachen 2000 : [recenzja] Jaromir Jeszke Anna M. Ivachnowa (aut. dzieła rec.) s. 199-200
Essling, Aspern, wyspa Löbau 1809 - czyli właśnie przeczytałem "Bitwę..." Maria J. Turos s. 211-225
"Historia medycyny alternatywnej : od magii do naturalnych metod leczenia", Robert Jütte ; tł. Krzysztof Jachimczak i Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska, Warszawa 2001 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Krzysztof Jachimczak (aut. dzieła rec.) Robert Jütte (aut. dzieła rec.) Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska (aut. dzieła rec.) s. 214-222
Atramentowe znaki pamięci : listy kobiet w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej : wystawa: 17.10 - 30.11.2001 r. Joanna Mackiewicz s. 223-232
Historia powstania i ocalenia Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej w Warszawie Iwona Arabas s. 225-230
Materiały dotyczące szpitala wilanowskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych Hanna Bojczuk s. 231-234
"Śląskie środowisko lekarskie XIX-XX wieku" : sesja w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie 14 grudnia 2000 roku Joanna Mackiewicz s. 235-238
"Die Polnische Medizinische Gesellschaft (Polskie Towarzystwo Medyczne) als Plattform zur Verständigung zwischen Ärzten und Zahnärzten aus Deutschland und Polen" : treść referatu wygłoszonego podczas konferencji na temat "Zawodu dentysty - lekarza stomatologa..." w Warszawie w roku 2007 Magdalena Schymanietz s. 243-245
"Historia położnictwa i ginekologii w Polsce", E. Waszyński, Wrocław 2000 : [recenzja] Zofia Podgórska-Klawe Edward Waszyński (aut. dzieła rec.) s. 244-251
Wykaz rzeczy zawartych w 10 tomach czasopisma pt. "Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną", wydanych w latach 1992-2003 Hanna Bojczuk s. 263-293
"Epidemie w dawnej Polsce", S. Wrzesiński, Warszawa 2011 : [recenzja] A. Marek Szymon Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 279-280