Znaleziono 6 artykułów

Renata Ćmiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek akademickich" - konferencja w ramach XXVII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Katowice, 24 kwietnia 2013 roku Renata Ćmiel s. 87-91
Druga edycja Targów Książki w Katowicach, (7-9 września 2012 roku) Renata Ćmiel s. 106-108
Pierwsza edycja Targów Książki w Katowicach, (20-23 października 2011 roku) Renata Ćmiel s. 114-116
Targi Książki w Katowicach 2011 Renata Ćmiel s. 136-138
"Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy, czyli jak poszerzać perspektywy indywidualnego rozwoju" - XXX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy ZO w Katowicach, Katowice, 14 kwietnia 2014 r. Renata Ćmiel s. 179-181
Warsztaty "Prawo autorskie - co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne", Warszawa, 22 stycznia 2016 r. Renata Ćmiel s. 203-206