Znaleziono 3 artykuły

Waldemar Łazuga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawne skutki przejawów demoralizacji nieletnich na podstawie badań akt sądowych Mirosław Kosek Waldemar Łazuga s. 157-181
„Rządy polskie" w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897”, Waldemar Łazuga, Poznań 1991 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Waldemar Łazuga (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna", Waldemar Łazuga, Warszawa 1982 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Waldemar Łazuga (aut. dzieła rec.) s. 562-568