Znaleziono 2 artykuły

Piotr Ślęzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo autorskie Piotr Ślęzak s. 14-36
Nadanie telewizyjne utworu audiowizualnego we wspólnotowym, niemieckim i polskim prawie autorskim Piotr Ślęzak s. 115-129