Znaleziono 1 artykuł

T. Śliwowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zarządzenia posynodalne Biskupa Łomżyńskiego. Zarządzenia. Dekrety. Instrukcje. Statuty. Regulaminy", (red.) T. Śliwowski, S. Gawryś, J. Krupka, Łomża 2011 : [recenzja] Wojciech Górlaski J. Krupka (aut. dzieła rec.) T. Śliwowski (aut. dzieła rec.) s. 191-196