Znaleziono 1 artykuł

Kordula Świętorzecka-Lachowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formalizacja tomistycznej teodycei w wykonaniu o. J. M. Bocheńskiego Kordula Świętorzecka-Lachowicz s. 27-33