Znaleziono 1 artykuł

K. Świder

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ewolucja elity władzy w Związku Radzieckim i Rosji w kontekście przemian ideowych, politycznych, społecznych i ekonomicznych", K. Świder, Warszawa 2013 : [recenzja] Rafał Czachor K. Świder (aut. dzieła rec.) s. 227-234