Znaleziono 2 artykuły

Joanna Świderska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przesłanki zaangażowania czynnika publicznego we wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw Joanna Świderska s. 55-64
Podaż kapitału wysokiego ryzyka w Polsce Joanna Świderska s. 803-813