Znaleziono 9 artykułów

Joanna Świerk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia powstania i ewolucja strategicznej karty wyników Joanna Świerk s. 157-165
Controlling jako instrument zarządzania Joanna Świerk s. 167-182
Benchmarking we wdrażaniu strategicznej karty wyników Joanna Świerk s. 169-178
Proces kaskadowania strategii na przykładzie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Joanna Świerk s. 171-181
Model Doskonałości EFQM - jak efektywnie zarządzać organizacją Joanna Świerk s. 199-209
Analiza procesu restrukturyzacji w PKP Intercity SA Sebastian Bajon Joanna Świerk s. 245-254
Rola ośrodków odpowiedzialności w zarządzaniu przedsiębiorstwem Joanna Świerk s. 287-299
Monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji ZUS przy wykorzystaniu strategicznej karty wyników Joanna Świerk s. 815-825
Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa Joanna Świerk s. 881-893
    Zacytuj
  • Udostępnij