Znaleziono 2 artykuły

Ewa Świstak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej jako determinanta ruchu turystycznego w Polsce Ewa Świstak Monika Świątkowska s. 201-210
Baza noclegowa jako element infrastruktury turystycznej na przykładzie województw regionu nadmorskiego Beata Sawicka Ewa Świstak Monika Świątkowska s. 279-289