Znaleziono 6 artykułów

Sławomira Żerańska-Kominek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
From the Editor Sławomira Żerańska-Kominek s. 5-6
From the Editor Sławomira Żerańska-Kominek s. 5
Music in 'Der Minne Regel' by Eberhard Cersne of Minden (1404) Sławomira Żerańska-Kominek s. 5-16
The Problem of Orientalism in the Music of Karol Szymanowski Sławomira Żerańska-Kominek s. 39-56
The Orpheus-Type in Turkmen Musical Tradition Sławomira Żerańska-Kominek s. 125-138
Orpheus in Mersenne : the Figure of the Ideal Musician Sławomira Żerańska-Kominek s. 196-213