Znaleziono 4 artykuły

Agnieszka Żołądkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspieranie przedsiębiorczości w rolnictwie na przykładzie ekologicznych producentów rolnych Dorota Krupa Agnieszka Żołądkiewicz s. 134-142
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Agnieszka Żołądkiewicz s. 233-242
Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na wsi w ramach PROW 2007-2013 Damian Walczak Agnieszka Żołądkiewicz s. 267-275
Struktura źródeł finansowania inwestycji w sektorze MŚP Agnieszka Żołądkiewicz s. 403-413