Znaleziono 2 artykuły

Stanislav Žák

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nezamestnanost v Slovenskej Republike ako dosledok hospodarskej krizy Štefan Bugri Emilia Pribišová Stanislav Žák s. 39-47
Pomer minimálnej mesačnej mzdy a priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republiky a ich vývoj Štefan Bugri Emilia Pribišová Stanislav Žák s. 69-78