Znaleziono 1 artykuł

Сергей Васильевич Шип

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ноты как семиотический феномен в типологическом аспекте (опыт клас- сификации знаков музыкального письма) Сергей Васильевич Шип s. 335-348