Znaleziono 1 artykuł

Оксана Халіман

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Категорія відмінка в аспекті аксіологічної прагмалінгвістики Оксана Халіман s. 39-45