Znaleziono 1 artykuł

Галіна Хирівська

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Явище синонімії в українській фармацевтичній термінології Галіна Хирівська s. 167-172