Znaleziono 1 artykuł

А.И. Хоронжии

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Перестроика и формирование организационных структур управления основным звеном народного хозяуиства А.И. Хоронжии s. 249-256