Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozmiary przestępczości w województwie wielkopolskim w latach 2000-2011 Magdalena Adamczyk s. 23-37
Zjawisko przestępczości w województwie opolskim w latach 2000 –2012 Magdalena Adamczyk s. 23-36
Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu w Polsce w latach 2000-2011 Magdalena Adamczyk s. 77-88