Znaleziono 3 artykuły

Irina Adelgejm

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskość i europejskość w świadomości młodej prozy polskiej po 1989 roku Irina Adelgejm s. 41-58
"Polska była poetyką mego pokolenia..." : Polska w świadomości inteligencji rosyjskiej w czasach odwilży : doświadczenie Brodskiego Irina Adelgejm s. 267-272
"Tak oto urodziłem się w Gdańsku"... : "odzyskanie" Ziem Odzyskanych w młodej polskiej prozie lat 90. XX wieku Irina Adelgejm s. 325-346