Znaleziono 4 artykuły

Antoni Agopszowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jeszcze o odpowiedzialności państwa za jego funkcjonariuszy : artykuł dyskusyjny Antoni Agopszowicz s. 10-17
Normy w kodeksie postępowania administracyjnego odsyłające do kodeksu cywilnego (artykuł dyskusyjny) Antoni Agopszowicz s. 14-21
Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej w kodeksie postępowania administracyjnego : (artykuł dyskusyjny) Antoni Agopszowicz s. 15-23
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 maja 1985 r. II CR 121 Antoni Agopszowicz s. 128-133