Znaleziono 2 artykuły

Jerzy Akińcza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Timesharing" w prawie europejskim Jerzy Akińcza s. 165-181
Polityka jurysdykcyjna Unii Europejskiej : Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych Jerzy Akińcza s. 231-241