Znaleziono 1 artykuł

Małgorzata Akińcza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba określenia przyszłych zmian powierzchni i jakości użytków rolnych Małgorzata Akińcza Teresa Dzikowska s. 55-62