Znaleziono 4 artykuły

Zbigniew Ambrożewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lojalność i zbawienie : Josiaha Royce'a droga do utopii Zbigniew Ambrożewicz s. 1-21
Filozoficzne korzenie jednostki i osoby : personalizm i indywidualizm wobec kantyzmu Zbigniew Ambrożewicz s. 1-29
Holizm, indywidualizm, personalizm: od dualizmu platońskiego do sporu o źródło i status ludzkiej jednostkowości (N. Elias, I. Berlin, R. Rorty) Zbigniew Ambrożewicz s. 89-108
Feliks Młynarski : indywidualizm i interakcjonizm po polsku Zbigniew Ambrożewicz s. 124-144