Znaleziono 7 artykułów

Tadeusz Ambroży

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konsekwencje wdrożenia Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010, ze szczególnym uwzględnieniem powszechnej rekreacji ruchowej i zajęć z zakresu walki wręcz Tadeusz Ambroży Andrzej Czop s. 32-40
Rola treningu gibkości w szkoleniu piłkarzy Tadeusz Ambroży Krzysztof Latinek s. 53-59
Samoobrona a rekreacja Tadeusz Ambroży s. 61-65
The influence of an original training programme on the general physical fitness of ju-jitsu trainees Tadeusz Ambroży Wiesław Chwała Dariusz Mucha Mateusz Nowak Juliusz Piwowarski Lothar Sieber s. 69-76
Współczesność, tradycja i bezpieczeństwo jako znamienne aspekty wszechstronności all style karate = Modernity, tradition and security as the versatility aspects of All Style Karate Tadeusz Ambroży Juliusz Piwowarski s. 86-95
Przykładowa analiza składowych obciążeń treningowych i startowych w rocznym cyklu szkoleniowym w gimnastyce sportowej kobiet Tadeusz Ambroży Krzysztof Latinek s. 95-124
Idea treningu holistycznego Wojciech J. Cynarski Tadeusz Ambroży (aut. dzieła rec.) s. 226-227