Znaleziono 14 artykułów

Andrzej Anderwald

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cud a nauki przyrodnicze w teologii protestanckiej Andrzej Anderwald s. 25-44
Rozumienie zmartwychwstania w nowszej literaturze religiologicznej Andrzej Anderwald s. 81-94
"Als Anfang schuf Gott"- Bio-Theologie: Zeit-Evolution-Hominisation", Ulrich Lüke, Schöningh 1997 : [recenzja] Andrzej Anderwald Ulrich Lüke (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Gott und Wirklichkeit : Lehrbuch der Fundamentaltheologie für Studierende und Religionslehrer", Wolfgang Klausnitzer, Regensburg 2000 : [recenzja] Andrzej Anderwald Wolfgang Klausnitzer s. 191-193
"Credo" Kościoła w świetle wiary studentów teologii na podstawie badań wśród studentów kierunku teologia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (2006-2008) Andrzej Anderwald s. 201-215
"Fundamentaltheologie : Fluchtlinien und gegenwärtige Herausforderungen", Regensburg 1998 : [recenzja] Andrzej Anderwald Klaus Müller (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Glaube und Wissen : Lehrbuch der Fundamentaltheologie für Studierende und Religionslehrer", Wolfgang Klausnitzer, Regensburg 1999 : [recenzja] Andrzej Anderwald Wolfgang Klausnitzer (aut. dzieła rec.) s. 228-231
"Wissenschaft und Glaube : historische und zeitgenössische Aspekte", Ian G. Barbour, Göttingen 2003 : [recenzja] Andrzej Anderwald Ian G. Barbour (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Naturwissenschaft und Theologie : Wissenchaftstheoretische Geschichtspunkte im Horizont religionspädagogischer Überlegungen", Martin Rothgangel, Göttingen 1999 : [recenzja] Andrzej Anderwald Martin Rothgangel (aut. dzieła rec.) s. 241-245
"Hat Theologie Zukunft? : Ein Plädoyer für ihre Notwendigkeit", Heinrich Schmidinger, Innsbruck-Wien 2000 : [recenzja] Andrzej Anderwald Heinrich Schmidinger (aut. dzieła rec.) s. 243-247
"U źródeł Bożej Mądrości : życie i nauka Jezusa Chrystusa : materiały pomocnicze do nauki religii dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej", Andrzej Dziuba, Warszawa 2000 : [recenzja] Danuta Jaguś Andrzej Anderwald (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Sekty i nowe ruchy religijne", Bogdan Ferdek, Wrocław 1998 ; {recenzja] Andrzej Anderwald Bogdan Ferdek (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Der Kosmos als Schöpfung : zum Stand des Gespräches zwischen Naturwissenschaft und Theologie", red. Johann Dorschner, Regeunsburg 1998 : [recenzja] Andrzej Anderwald Johann Dorschner (aut. dzieła rec.) s. 254-256
Postulat hermeneutycznej potrzeby relacji "nauki-teologia" Andrzej Anderwald s. 333-346