Znaleziono 5 artykułów

Wiesław Andrukowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teorie i praktyki nauczania w ujęciu komplementarnym Wiesław Andrukowicz s. 7-26
Chowanna - w dwusetną rocznicę urodzin Bronisława F. Trentowskiego Wiesław Andrukowicz s. 9-19
Różnojednia, czyli (po)nowoczesna koncepcja dydaktyki komplementarnej Bronisława F. Trentowskiego Wiesław Andrukowicz s. 91-110
Fragmenty recenzji Wiesław Andrukowicz Roman Leppert s. 271
"Chowanna. (Myśli wybrane)", Bronisław Ferdynand Trentowski, komentarz, wybór i opracowanie Wiesław Andrukowicz, Kraków 2010 : [recenzja] Bogusław Śliwerski Wiesław Andrukowicz (aut. dzieła rec.) Bronisław Ferdynand Trentowski (aut. dzieła rec.) s. 283-286