Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Andrusiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rocznik Naukowy Idō - Ruch dla Kultury", red. Wojciech J. Cynarski, t. I, Rzeszów 2000; t. II, Rzeszów 2001; t. III, Rzeszów 2002 : [recenzja] Andrzej Andrusiewicz Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 16-17
"Proces globalizacji. Dialog kultur czy konflikt wartości?", Wojciech J. Cynarski : [recenzja] Andrzej Andrusiewicz Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 274