Znaleziono 2 artykuły

Beata Andrzejczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2005-2012 w sektorze transportu i gospodarki magazynowej Beata Andrzejczak s. 431-439
Trendy i perspektywy rozwoju logistyki w świetle badań niemieckich Beata Andrzejczak s. 439-445