Znaleziono 3 artykuły

Mateusz Andrzejewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzyka jugosłowiańska : idea i jej realizacja do 1941 roku Mateusz Andrzejewski s. 35-48
Święci Cyryl i Metody w kulturze muzycznej XIX i pierwszej połowy XX wieku w kontekście oddziaływania idei słowiańskiej Mateusz Andrzejewski s. 59-79
Idea słowiańska i muzyka = Slavonic Idea and Music Mateusz Andrzejewski s. 261-276