Znaleziono 2 artykuły

Paweł Antonowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie wartości brzegowych wskaźnika płynności finansowej i stopnia w przedsiębiorstwach w okresie trzech lat przed ogłoszeniem upadłości Paweł Antonowicz s. 255-263
Teoria i praktyczne aspekty wykorzystania analizy dyskryminacyjnej w prognozowaniu niewypłacalności (upadłości) przedsiębiorstw Paweł Antonowicz s. 467-476