Znaleziono 7 artykułów

Zbigniew Anusik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921", Jerzy Łojek, Lublin 1981 : [recenzja] Zbigniew Anusik Andrzej Stroynowski Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 184-188
Projekt polsko-szwedzkiego traktatu handlowego z 1790 roku Zbigniew Anusik s. 233-240
Struktura społeczna szlachty bracławskiej w świetle taryfy podymnego z 1629 roku Zbigniew Anusik s. 233-253
Cztery listy księcia Krzysztofa Zbaraskiego do prymasa Wawrzyńca Gembickiego z lat 1620-1623 Zbigniew Anusik s. 469-479
"Władysław IV Waza", Henryk Wisner, Wrocław - Warszawa - Kraków 1995 : [recenzja] Zbigniew Anusik Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) s. 561-566
„Peregrynacja po Europie (1607-1613). Droga do Baden (1638)”, Jakub Sobieski, oprac. Józef Długosz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Zbigniew Anusik Józef Długosz (aut. dzieła rec.) Jakub Sobieski (aut. dzieła rec.) s. 761-773
"Litwa i Napoleon w 1812 roku", Dariusz Nawrot, Katowice 2008 : [recenzja] Zbigniew Anusik Dariusz Nawrot (aut. dzieła rec.) s. 849-856