Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Artymiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Slow w edukacji czyli powrót do podmiotowości Małgorzata Artymiak Justyna Iskra Waldemar Klinkosz s. 11-22
Człowiek radzący sobie z trudnościami jako wyzwanie dla współczesnego wychowania Małgorzata Artymiak Justyna Iskra s. 11-22