Znaleziono 3 artykuły

Waldemar Aspadarec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fundusz "sovereign wealth" jako narzędzie kształtowania polityki ekonomicznej państwa Waldemar Aspadarec s. 15-23
Krótka sprzedaż bez pokrycia jako nowe potencjalne źródło ryzyka systemowego Waldemar Aspadarec s. 19-29
Investment performance of hedge funds Waldemar Aspadarec s. 174-185