Znaleziono 2 artykuły

Urszula Aszyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gallowska koncepcja inscenizacji >>Akropolis<< Stanisława Wyspiańskiego. Próba interpretacji", Urszula Aszyk, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Urszula Aszyk (aut. dzieła rec.) s. 152
"Tak blisko i tak daleko. Hiszpańskojęzyczny teatr i dramat ostatnich stu lat", red. U. Aszyk, P. Olkusz, Łódź 2014 : [recenzja] Agata Kupracz Urszula Aszyk (aut. dzieła rec.) Piotr Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 521-522