Znaleziono 2 artykuły

Anna Augustyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka miejska w Polsce w świetle polityki spójności EU na lata 2014-2010 Anna Augustyn s. 7-15
Przywództwo liderów lokalnych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego Anna Augustyn s. 11-22