Znaleziono 2 artykuły

Ewa Augustyniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura organizacyjna szkoły wyższej – pozadydaktyczne formy funkcjonowania uczelni Ewa Augustyniak s. 129-136
Badania nad kulturą organizacji szkoły wiejskiej Ewa Augustyniak s. 131-138