Znaleziono 2 artykuły

Marta Bącała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podmiot w czasoprzestrzeni naturalnej – doświadczenia mistyczne w wierszu ks. Janusza Stanisława Pasierba „Avilla Klasztor Wcielenia” Marta Bącała s. 19-34
Analiza paradoksu i oksymoronu w wierszach Janusza St. Pasierba w perspektywie poetyki "Ascezy słowa" : (ujęcie porównawcze - na tle przykładów z angielskiej poezji metafizycznej) Marta Bącała s. 275-291