Znaleziono 1 artykuł

Robert Bączek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II oraz norm Kodeksu Prawa Kanonicznego w prawie partykularnym Kościoła łomżyńskiego", Robert Bączek, Warszawa-Łomża 2010 : [recenzja] Józef Wroceński Robert Bączek (aut. dzieła rec.) s. 446-450