Znaleziono 2 artykuły

Aneta Bąk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Globalizacja : szansa czy zagrożenie? Aneta Bąk s. 75-81
Facebook jako narzędzie odwoływania się do ogólnokrajowych sporów politycznych przez lokalnych polityków – analiza na przykładzie samorządowców z miast na prawach powiatu z województwa śląskiego  Aneta Bąk Łukasz Kubisz-Muła s. 134-149