Znaleziono 4 artykuły

Jerzy Będźmirowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezpieczeństwo morskie państwa w polskiej polityce od X do XVIII wieku Jerzy Będźmirowski s. 155-169
Próby zabezpieczenia granicy morskiej II RP. Uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe Jerzy Będźmirowski s. 187-197
"Morskie szkolnictwo wojskowe w Polsce : komponent systemu bezpieczeństwa państwa w latach 1919-1991", Jerzy Będźmirowski, Gdynia 2009 : [recenzja] Piotr Mickiewicz Jerzy Będźmirowski (aut. dzieła rec.) s. 253-254
Marynarka Wojenna w polskiej polityce zagranicznej okresu międzywojennego : próba usystematyzowania Jerzy Będźmirowski s. 275-297