Znaleziono 3 artykuły

Paweł Błażewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku" (Ostróda 7-9 XII 2004) Paweł Błażewicz s. 231-232
Katalogi biblioteki Kapituły Kolegiackiej pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście jako źródło do badań nad księgozbiorami historycznymi na Warmii Paweł Błażewicz s. 277-287
Biblioteki i archiwa terenu byłych Prus Wschodnich w sprawozdaniu Jerzego Żułkwy: "Straty zabytków ruchomych..." : (Biblioteka Muzeum Warmii i Mazur, Sygn. M-342) Paweł Błażewicz s. 367-379