Znaleziono 1 artykuł

Justyna Błaszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Porównanie wskaźników zatrudnienia w sektorze przemysłowym z uwzględnie - niem sektora wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Justyna Błaszczyk s. 40-43