Znaleziono 6 artykułów

Wojciech Błaszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wizja świata jako teatru tragedii u Mikołaja Bierdiajewa Wojciech Błaszczyk s. 3-21
Między integryzmem a integracją : miejsce religii w konstrukcji wspólnej Europy Wojciech Błaszczyk s. 3-31
Dekolonizacja w Boliwii – resentyment czy sprawiedliwość dziejowa Wojciech Błaszczyk s. 17-38
Le Noeud Tragique de la vie Berdiaeff en dialogue avec Dostoïevski et Nietzsche Wojciech Błaszczyk s. 23-44
Krótka próba refleksji na temat wzajemnych relacji religii i polityki w Europie Wojciech Błaszczyk s. 103-107
Zarys rozwoju demonologii na podstawie dzieł: Świętego Justyna Męczennika, Orygenesa i Świętego Antoniego Pustelnika Wojciech Błaszczyk s. 147-162