Znaleziono 1 artykuł

Andrzej Bałaban

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (P 1 Andrzej Bałaban s. 513-522