Znaleziono 2 artykuły

Ewa Wiktoria Babuśka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa Ewa Wiktoria Babuśka s. 85-96
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytoriallnego Ewa Wiktoria Babuśka s. 311-318