Znaleziono 1 artykuł

Swietłana Babulewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Текстовая функция цветообозначений красного тона в языковой картине мире С. Есенина : на примере изображения человека Swietłana Babulewicz s. 205-212