Znaleziono 1 artykuł

Mirosław Baca

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ograniczenia artysty wynikające ze stopnia przygotowania polskiego społeczeństwa do odbioru sztuki w przestrzeni publicznej Mirosław Baca s. 157-186