Znaleziono 1 artykuł

Piotr Badyna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ciało człowieka w polskiej katolickiej myśli parenetycznej pierwszych siedemdziesięciu lat XVIII stulecia Piotr Badyna s. 121-132